string TopluYuklemeKlasor="/dosyalar/resimler/";

List<string> resimler = GetImageFolder(TopluYuklemeKlasor);
//liste tipinde resim yolları döndürür

 public static List<string> GetImageFolder(string FolderPath)
        {
            List<string> imagesList = new List<string>();
            try
            {
                var files = Directory.GetFiles(HttpContext.Current.Server.MapPath(FolderPath));
                for (int i = 0; i < files.Length; i++)
                {
                    try
                    {
                        var img = new WebImage(files[i]);
                        imagesList.Add(FolderPath + img.FileName.Split('\\').LastOrDefault());
                    }
                    catch { }
                }
            }
            catch { }

            return imagesList.OrderBy(x => x).ToList();

        }

Bu blogdaki popüler yayınlar

Active Directory Nedir - LDAP Nedir - Dizin (Directory) ve LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Kavramlar

Interface , Class ve Abstract Class || inheritance ve implemente

Visual Studio 2017 Güncelleme Sorunu