Interface , Class ve Abstract Class || inheritance ve implemente

Interface: 1. Soyuttur, newlenemez. 2. Bir child classa birden fazla interface implemente edilebilir. 3. Metotlar interface içerisinde sadece boş yazılabilir, dolayısıyla her child class da metot içeriği ayrı ayrı doldurulmalıdır. Class: 1. Somuttur, newlenebilir. 2. Bir child classa sadece bir tane class inherit edilebilir ve ilk inherit olmalıdır ama class inherit edildikten sonra interfaceler implemente edilmeye devam edilebilir. 3. Metotlar direkt yazılabilir ama parent class da yazılan her metot child classda default(ortak)tır, değiştirilemez. (istenirse metota virtual yazısı eklenir ve metot istenilen child classlarda default çalıştırılır, istenilen child classlarda ise override edilerek farklı çalıştırılır) Abstract Class; 1. Soyuttur, newlenemez. 2. Bir child classa sadece bir tane abstract class inherit edilebilir ve ilk implemente olmalıdır ama abstract class inherit edildikten sonra interfaceler implemente edilmeye devam edilebilir. 3. Metotlar direkt yazılabilir ama isteğe göre virtual veya abstract class yazısı getirilebilir, eğer virtual getirilirse normal classda ki gibi çalışır ama abstract yazısı getirilirse interfacedeki gibi boş yazılmalıdır ve her child classda metot içeriği ayrı ayrı doldurulmalıdır. Peki inheritance ve implemente arasındaki fark nedir ? Inherit etmek class a temel(base) classın özelliklerini kazandırırken(direkt kopyalar aslında), implemente etmek belirtilen protokollere göre özellikleri kazandırır ama bunların nasıl çalışacağına implemente edilen classda karar verirsin. Yani inherit ile gelen metodlar ezilmedikçe kopyasıdır, implement ile gelen metodlar ise tekrar yazılmak zorundadır.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Active Directory Nedir - LDAP Nedir - Dizin (Directory) ve LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Kavramlar

Visual Studio 2017 Güncelleme Sorunu