Mvc Controller tarafında mobile yönlendirmek için kullanılır

     
Mvc Controller tarafında mobile yönlendirmek için kullanılır
if (Request.Browser.IsMobileDevice && !Request.UserAgent.ToLower().Contains("ipad"))
            {
                Response.Redirect("/Mobile");
            }

Bu blogdaki popüler yayınlar

Active Directory Nedir - LDAP Nedir - Dizin (Directory) ve LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Kavramlar

MVC içeriklerden gelen Türkçe Karakter Sorununun çözüm çeşitleri