Yayınlar

Mart, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

E bülten kayıt Form Json

  public class HomeController : Controller
    {
  public JsonResult EbultenKayit(string Eposta, string dil)
        {
            using (var db = new Models.DataBaseDB())
            {
                var sonuc = new EbultenSonucModel();
                if (!string.IsNullOrEmpty(Eposta))
                {

                    var epostaVarmi = db.EBultenler.Count(x => x.Eposta == Eposta) > 0;

                    if (epostaVarmi)
                    {
                        sonuc.Durum = false;

                        if (dil.ToLower() == "en")
                            sonuc.Mesaj = "E-mail address is already available.";
                        else
                            sonuc.Mesaj = "Bu eposta zaten mevcut";

                    }
                    else
                    {

                        if (IsValid(Eposta))
                        {
                            var M = new Models.EBulten();
                            M.Eposta…

Mvc Controller tarafında mobile yönlendirmek için kullanılır

Mvc Controller tarafında mobile yönlendirmek için kullanılır
if (Request.Browser.IsMobileDevice && !Request.UserAgent.ToLower().Contains("ipad"))
            {
                Response.Redirect("/Mobile");
            }
string TopluYuklemeKlasor="/dosyalar/resimler/";

List<string> resimler = GetImageFolder(TopluYuklemeKlasor);
//liste tipinde resim yolları döndürür

public static List<string> GetImageFolder(string FolderPath)
        {
List<string> imagesList = new List<string>();
try
            {
var files = Directory.GetFiles(HttpContext.Current.Server.MapPath(FolderPath));
for (int i = 0; i < files.Length; i++)
                {
try
                    {
var img = new WebImage(files[i]);
                        imagesList.Add(FolderPath + img.FileName.Split('\\').LastOrDefault());
                    }
catch { }
                }
            }
catch { }

            return imagesList.OrderBy(x => x).ToList();

        }

MVC içeriklerden gelen Türkçe Karakter Sorununun çözüm çeşitleri

Resim
Varsayılan olarak herkesin bildiği üzere aşağıdaki Web Config üzerindentagları ile bu sorunun çözülmemesiyle başlamıştı...

Sayfanızın head kısmına aşağıdaki meta tagları eklenerek çözüm sağlanabilir...

<meta http-equiv=Content-type content=text/html; charset=UTF-8 />
    <meta http-equiv=Content-type content=text/html; charset=windows-1254 />
    <meta http-equiv=Content-type content=text/html; charset=iso-8859-9 />


Veya bu şekilde Html.Raw() ile çözümlenebilir...
hatalı <title>sayfamın başlığı</titleDüzeltme <title>@Html.Raw(sayfa başlığı)</title>
Ancak bu sorun Html içerisinde veri tabanından gelen verilerin Türkçe karakter hatasına tutulmasıydı.

Diğer Web Config üzerinden çözüm yollarına değinecek olursak;
<globalization fileEncoding="utf-8" requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" culture="tr-TR" uiCulture="tr-TR" />

Hatanın çözümü normal şarlatandan meta tagları ile çözümlenirken bu…