Yayınlar

Mart, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Farklı SQL Server tarih biçimleri nasıl alınır

Farklı SQL Server tarih biçimleri nasıl alınırUse the date format option along with CONVERT functionTo get YYYY-MM-DD use SELECT CONVERT(varchar, getdate(), 23)To get MM/DD/YYYY use SELECT CONVERT(varchar, getdate(), 1)Check out the chart to get a list of all format options Below is a list of formats and an example of the output.  The date used for all of these examples is "2006-12-30 00:38:54.840". DATE ONLY FORMATSFormat #QuerySample1select convert(varchar, getdate(), 1)12/30/062select convert(varchar, getdate(), 2)06.12.303select convert(varchar, getdate(), 3)30/12/064select convert(varchar, getdate(), 4)30.12.065select convert(varchar, getdate(), 5)30-12-066select convert(varchar, getdate(), 6)30 Dec 067select convert(varchar, getdate(), 7)Dec 30, 0610select convert(varchar, getdate(), 10)12-30-0611select convert(varchar, getdate(), 11)06/12/3012select convert(varchar, getdate(), 12)06123023select convert(varchar, getdate(), 23)2006-12-30101select convert(varchar, getdat…

Interface , Class ve Abstract Class || inheritance ve implemente

Interface: 1. Soyuttur, newlenemez. 2. Bir child classa birden fazla interface implemente edilebilir. 3. Metotlar interface içerisinde sadece boş yazılabilir, dolayısıyla her child class da metot içeriği ayrı ayrı doldurulmalıdır. Class: 1. Somuttur, newlenebilir. 2. Bir child classa sadece bir tane class inherit edilebilir ve ilk inherit olmalıdır ama class inherit edildikten sonra interfaceler implemente edilmeye devam edilebilir. 3. Metotlar direkt yazılabilir ama parent class da yazılan her metot child classda default(ortak)tır, değiştirilemez. (istenirse metota virtual yazısı eklenir ve metot istenilen child classlarda default çalıştırılır, istenilen child classlarda ise override edilerek farklı çalıştırılır) Abstract Class; 1. Soyuttur, newlenemez. 2. Bir child classa sadece bir tane abstract class inherit edilebilir ve ilk implemente olmalıdır ama abstract class inherit edildikten sonra interfaceler implemente edilmeye devam edilebilir. 3. Metotlar d…