Kayıtlar

Mart, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Farklı SQL Server tarih biçimleri nasıl alınır

Farklı SQL Server tarih biçimleri nasıl alınır Use the date format option along with CONVERT function To get YYYY-MM-DD use SELECT CONVERT(varchar, getdate(), 23) To get MM/DD/YYYY use SELECT CONVERT(varchar, getdate(), 1) Check out the chart to get a list of all format options Below is a list of formats and an example of the output.  The date used for all of these examples is "2006-12-30 00:38:54.840". DATE ONLY FORMATS Format # Query Sample 1 select convert(varchar, getdate(), 1) 12/30/06 2 select convert(varchar, getdate(), 2) 06.12.30 3 select convert(varchar, getdate(), 3) 30/12/06 4 select convert(varchar, getdate(), 4) 30.12.06 5 select convert(varchar, getdate(), 5) 30-12-06 6 select convert(varchar, getdate(), 6) 30 Dec 06 7 select convert(varchar, getdate(), 7) Dec 30, 06 10 select convert(varchar, getdate(), 10) 12-30-06 11 select convert(varchar, getdate(), 11) 06/12/30 12 select convert(varchar, getdate(), 12) 061230 23 select convert(varch

Interface , Class ve Abstract Class || inheritance ve implemente

Interface: 1. Soyuttur, newlenemez. 2. Bir child classa birden fazla interface implemente edilebilir. 3. Metotlar interface içerisinde sadece boş yazılabilir, dolayısıyla her child class da metot içeriği ayrı ayrı doldurulmalıdır. Class: 1. Somuttur, newlenebilir. 2. Bir child classa sadece bir tane class inherit edilebilir ve ilk inherit olmalıdır ama class inherit edildikten sonra interfaceler implemente edilmeye devam edilebilir. 3. Metotlar direkt yazılabilir ama parent class da yazılan her metot child classda default(ortak)tır, değiştirilemez. (istenirse metota virtual yazısı eklenir ve metot istenilen child classlarda default çalıştırılır, istenilen child classlarda ise override edilerek farklı çalıştırılır) Abstract Class; 1. Soyuttur, newlenemez. 2. Bir child classa sadece bir tane abstract class inherit edilebilir ve ilk implemente olmalıdır ama abstract class inherit edildikten sonra interfaceler implemente edilmeye devam edilebilir. 3. Metotlar di