Kayıtlar

2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Active Directory Nedir - LDAP Nedir - Dizin (Directory) ve LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Kavramlar

Resim
Dizin ve LDAP kavramları ,özellikle kurumsal ortamlarda sıkça karşılaştığımız kavramlardandır.  Peki nedir bunlar ve ne işe yararlar?   Dizin(Directory) : Belirli türden nesnelerden oluşan küme ve bu küme üzerinde sorgulama imkanı sağlayan yapı şeklinde özetlenebilir.Aslında dizin, bir veritabanıdır ve genellikle okuma ve arama gibi amaçlar için düzenlenmiş/optimize edilmiştir.İlk akla gelen örnekler telefon rehberi uygulamaları, bir ağ üzerinde bulunan bilgisayarlar hakkında tutulan kayıtlar vb. olabilir. Hem veritabanında hem de dizin de bilgileri depolama vardır.Ama bu bilgilerin tutulma şeklileri farklıdır. Normal bir veritabanı sisteminde verileri istenilen mantıkta ve yapıda tutmak mümkün iken, dizin mantığında bilgiler bir hiyerarşiye göre tutulur.Bu sebeble arama ve okuma işlemleri aynı işi yapan bir veritabanı uygulamasına gore daha performanslıdır denilebilir. Veritabanında rollback, transaction gibi kompleks işlemler desteklenirken dizin desteklemez. Yine veritabanı ge

Css Hover Kodu [Resmin Ustune Gelince Farklı Resim Gösterme]

Kod: .konur{ width:372px; position:absolute; height:122px; margin-top:26px; margin-left:0px; border:1px solid #efefef; padding:5px; } .konur:hover{ background:url(ustune gelince cıkıcak resim url'si) no-repeat top center; background-position: 5px 5px; width:372px; height:122px; border:1px solid #cccccc; -webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; -moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; } .konu img{ width:3px; border:1px solid #efefef; padding:5px; } .konu img:hover{ border:1px solid #cccccc; -webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; -moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; }

Controlller'ın İşlevi

Gelelim Mvc'nin yaşam döngüsüne... Kullanıcıdan bir isek geldiğinde golabal.asax içerisindeki MapRoute yapısı ile yönlendirilecek controller ve ActionResult'a yönlenir. Action çalıştığında ilgili işlemler gerçekleştirilir.  Eğer gerçekleştirilecek işlemler arasında veritabanı işlemi varsa, Controller Model ile iletişime geçerek istediğini bildirir. Modelden dönen verileri controller işleyerek view üzerinde gösterime hazır hale getirir. Kısaca belirtmek gerekirse Model ve View arasındaki verileri işleyerek iletişim görevi görür...

t-sql bütün field isimlerini almak

t-sql de INFORMATION_SCHEMA sistem view kullanılarak db deki bütün tablo ve field özellikleri okunabilir. INFORMATION_SCHEMA view ile tablo ve field isimleri aşağıdaki şekilde alınabilir. select COLUMN_NAME,* from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where TABLE_NAME = 'YourTableName' and COLUMN_NAME like 'FieldName' order by ORDINAL_POSITION

scroll hesaplama

<script type="text/javascript">     $(document).ready(function () {         var scrollBottom = $(document).height() - $(window).height() - $(window).scrollTop();         if ('@BasariMsg' != "") {             setTimeout(function () {                 $('body').scrollTop(scrollBottom - 350);             }, 2000);         }         else if ('@HataMsg' != "") {             setTimeout(function () {                 $('body').scrollTop(scrollBottom - 350);             }, 2000);         }     }); </script>

MVC Output Cache Kullanımı

Resim
Öncelikle herkese merhabalar   Bu makalemde Asp.Net MVC uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir önbellekleme yöntemi olan  OutputCache  filter’ının kullanımını inceliyor olacağız. Web projelerinin en büyük sıkıntıları hiç şüphesiz performans kayıplarıdır. Bunu büyük ölçüde absorbe  etmek içinde doğru yerlerde olma şartıyla  caching  işlemleri yapılır. Örneğin günde yüzbinlerce kişinin girdiği, hepsiburada.com gibi bir siteyi ele alalım. Kategoriler arasında dolaşıyor, ürünleri inceliyor ve sipariş veriyorsunuz. Ancak hangi sayfada olursanız olun üst tarafta kategorileri hep görüyorsunuz. Yüzbinlerce kişinin bu sitede en az 3 sayfayı gezdiğini bile düşünürseniz  kategoriler kısmının her seferinde veri tabanından çekiliyor olması büyük performans kayıpları yaşatacaktır. Sonuçta bu kısım an ve an değişiklik gösterebilen bir bölüm değil. Böyle bir siteye kategori eklenmesi belki birkaç ayda bir gerçekleşir. Sonuç itibariyle böyle bir durumda yani  kısa süreçler içerisinde değişime uğram

database yedekleme işlemleri

http://deryagunduz.com/?tag=sql-serverda-job-olusturma https://www.mssqltips.com/sqlservertutorial/20/sql-server-backup-database-command/

mvc web.config de dosya mb yükseltme

mvc web.config de dosya mb yükseltme  <httpRuntime targetFramework="4.8" maxRequestLength="1073741824" /> <system.webServer>     <security>       <requestFiltering>         <requestLimits maxAllowedContentLength=" 1073741824" />       </requestFiltering>     </security>     <validation validateIntegratedModeConfigur ation="false" />

bootstrap modal popup scroll

css  dosyası .modal-body {     max-height: calc(100vh - 210px);     overflow-y: auto; } html   dosyası <!-- Button trigger modal --> <button class="btn btn-primary btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal">   Launch demo modal </button> <div id="myModal" class="modal fade">     <div class="modal-dialog">         <div class="modal-content">             <div class="modal-header">                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button>                 <h4 class="modal-title">Modal title</h4>             </div>             <div class="modal-body">                 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel vehicula erat. Phasellus vestibulum leo

Mvc İletişim Formundan Mail Gönderme

İletişim Formuna post edildiğinde Mail gönderme işlemi   [HttpPost]         public ActionResult iletisimformu(iletisimForm Model)         {             string hataMsg = string.Empty;             string basariMsg = string.Empty;          try             {     if (ModelState.IsValid)                     {                         var islem =  Gonder (Model);                         if (islem)                         {                             ModelState.Clear();                             basariMsg = "İşlem başarılı";                         }                         else                         {                             hataMsg = "İşlem sırasında bir hata oluştu...";                         }                     }                     else                     {                         hataMsg = "'*' alanları doldurunuz";                     }                             }             catch (Exception ex)          

add this aynı sayfada farklı paylasım oluşturma

  <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head>     <meta charset="utf-8" />     <title>@ViewBag.Title - My ASP.NET MVC Application</title>     <link href="~/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />     <meta name="viewport" content="width=device-width" /> </head> <body>   <div class="share-btn addthis_toolbox">                                     <a class="addthis_button_facebook">addthis_button_facebook                                     </a>                                     <a class="addthis_button_twitter">                                         <span class="hiper-twitter"></span>addthis_button_twitter                                     </a>                                     <a href="#" class="addthis_button_more" ta

E bülten kayıt Form Json

    public class HomeController : Controller     {     public JsonResult EbultenKayit( string Eposta, string dil)         {             using (var db = new Models.DataBaseDB())             {                 var sonuc = new EbultenSonucModel();                 if (!string.IsNullOrEmpty(Eposta))                 {                     var epostaVarmi = db.EBultenler.Count(x => x.Eposta == Eposta) > 0;                     if (epostaVarmi)                     {                         sonuc.Durum = false;                         if (dil.ToLower() == "en")                             sonuc.Mesaj = "E-mail address is already available.";                         else                             sonuc.Mesaj = "Bu eposta zaten mevcut";                     }                     else                     {                         if (IsValid(Eposta))                         {                             var M = new Models.EBulten();  

Mvc Controller tarafında mobile yönlendirmek için kullanılır

      Mvc Controller tarafında mobile yönlendirmek için kullanılır if (Request.Browser.IsMobileDevice && !Request.UserAgent.ToLower().Contains("ipad"))             {                 Response.Redirect("/Mobile");             }
  string  TopluYuklemeKlasor="/dosyalar/resimler/"; List < string > resimler = GetImageFolder(TopluYuklemeKlasor); //liste tipinde resim yolları döndürür   public static List < string > GetImageFolder ( string FolderPath)         {             List < string > imagesList = new List < string >();             try             {                 var files = Directory . GetFiles ( HttpContext . Current . Server . MapPath (FolderPath));                 for ( int i = 0; i < files. Length ; i++)                 {                     try                     {                         var img = new WebImage (files[i]);                         imagesList. Add (FolderPath + img. FileName . Split ('\\'). LastOrDefault ());                     }                     catch { }                 }             }             catch { }             return imagesList.OrderBy(x => x).ToList();         }

MVC içeriklerden gelen Türkçe Karakter Sorununun çözüm çeşitleri

Resim
Varsayılan olarak herkesin bildiği üzere aşağıdaki    Web Config  üzerinden tagları  ile bu sorunun  çözülmemesiyle başlamıştı ... Sayfanızın  head  kısmına aşağıdaki  meta  tagları  eklenerek çözüm sağlanabilir...      <meta http-equiv=Content-type content=text/html; charset=UTF-8 />     <meta http-equiv=Content-type content=text/html; charset=windows-1254 />     <meta http-equiv=Content-type content=text/html; charset=iso-8859-9 /> Veya bu şekilde  Html.Raw()  ile çözümlenebilir... hatalı  < title >sayfamın başlığı</ title >  Düzeltme  < title > @Html . Raw( sayfa başlığı ) </ title > Ancak bu sorun Html içerisinde veri tabanından gelen verilerin  Türkçe karakter hatasına  tutulmasıydı. Diğer    Web Config  üzerinden  çözüm yollarına değinecek olursak ; <globalization fileEncoding="utf-8" requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" culture="tr-TR" uiCulture="tr-TR" />