Kayıtlar

Mart, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

E bülten kayıt Form Json

    public class HomeController : Controller     {     public JsonResult EbultenKayit( string Eposta, string dil)         {             using (var db = new Models.DataBaseDB())             {                 var sonuc = new EbultenSonucModel();                 if (!string.IsNullOrEmpty(Eposta))                 {                     var epostaVarmi = db.EBultenler.Count(x => x.Eposta == Eposta) > 0;                     if (epostaVarmi)                     {                         sonuc.Durum = false;                         if (dil.ToLower() == "en")                             sonuc.Mesaj = "E-mail address is already available.";                         else                             sonuc.Mesaj = "Bu eposta zaten mevcut";                     }                     else                     {                         if (IsValid(Eposta))                         {                             var M = new Models.EBulten();  

Mvc Controller tarafında mobile yönlendirmek için kullanılır

      Mvc Controller tarafında mobile yönlendirmek için kullanılır if (Request.Browser.IsMobileDevice && !Request.UserAgent.ToLower().Contains("ipad"))             {                 Response.Redirect("/Mobile");             }
  string  TopluYuklemeKlasor="/dosyalar/resimler/"; List < string > resimler = GetImageFolder(TopluYuklemeKlasor); //liste tipinde resim yolları döndürür   public static List < string > GetImageFolder ( string FolderPath)         {             List < string > imagesList = new List < string >();             try             {                 var files = Directory . GetFiles ( HttpContext . Current . Server . MapPath (FolderPath));                 for ( int i = 0; i < files. Length ; i++)                 {                     try                     {                         var img = new WebImage (files[i]);                         imagesList. Add (FolderPath + img. FileName . Split ('\\'). LastOrDefault ());                     }                     catch { }                 }             }             catch { }             return imagesList.OrderBy(x => x).ToList();         }

MVC içeriklerden gelen Türkçe Karakter Sorununun çözüm çeşitleri

Resim
Varsayılan olarak herkesin bildiği üzere aşağıdaki    Web Config  üzerinden tagları  ile bu sorunun  çözülmemesiyle başlamıştı ... Sayfanızın  head  kısmına aşağıdaki  meta  tagları  eklenerek çözüm sağlanabilir...      <meta http-equiv=Content-type content=text/html; charset=UTF-8 />     <meta http-equiv=Content-type content=text/html; charset=windows-1254 />     <meta http-equiv=Content-type content=text/html; charset=iso-8859-9 /> Veya bu şekilde  Html.Raw()  ile çözümlenebilir... hatalı  < title >sayfamın başlığı</ title >  Düzeltme  < title > @Html . Raw( sayfa başlığı ) </ title > Ancak bu sorun Html içerisinde veri tabanından gelen verilerin  Türkçe karakter hatasına  tutulmasıydı. Diğer    Web Config  üzerinden  çözüm yollarına değinecek olursak ; <globalization fileEncoding="utf-8" requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" culture="tr-TR" uiCulture="tr-TR" />