Kayıtlar

Farklı SQL Server tarih biçimleri nasıl alınır

Farklı SQL Server tarih biçimleri nasıl alınır Use the date format option along with CONVERT function To get YYYY-MM-DD use SELECT CONVERT(varchar, getdate(), 23) To get MM/DD/YYYY use SELECT CONVERT(varchar, getdate(), 1) Check out the chart to get a list of all format options Below is a list of formats and an example of the output.  The date used for all of these examples is "2006-12-30 00:38:54.840". DATE ONLY FORMATS Format # Query Sample 1 select convert(varchar, getdate(), 1) 12/30/06 2 select convert(varchar, getdate(), 2) 06.12.30 3 select convert(varchar, getdate(), 3) 30/12/06 4 select convert(varchar, getdate(), 4) 30.12.06 5 select convert(varchar, getdate(), 5) 30-12-06 6 select convert(varchar, getdate(), 6) 30 Dec 06 7 select convert(varchar, getdate(), 7) Dec 30, 06 10 select convert(varchar, getdate(), 10) 12-30-06 11 select convert(varchar, getdate(), 11) 06/12/30 12 select convert(varchar, getdate(), 12) 061230 23 select convert(varch

Interface , Class ve Abstract Class || inheritance ve implemente

Interface: 1. Soyuttur, newlenemez. 2. Bir child classa birden fazla interface implemente edilebilir. 3. Metotlar interface içerisinde sadece boş yazılabilir, dolayısıyla her child class da metot içeriği ayrı ayrı doldurulmalıdır. Class: 1. Somuttur, newlenebilir. 2. Bir child classa sadece bir tane class inherit edilebilir ve ilk inherit olmalıdır ama class inherit edildikten sonra interfaceler implemente edilmeye devam edilebilir. 3. Metotlar direkt yazılabilir ama parent class da yazılan her metot child classda default(ortak)tır, değiştirilemez. (istenirse metota virtual yazısı eklenir ve metot istenilen child classlarda default çalıştırılır, istenilen child classlarda ise override edilerek farklı çalıştırılır) Abstract Class; 1. Soyuttur, newlenemez. 2. Bir child classa sadece bir tane abstract class inherit edilebilir ve ilk implemente olmalıdır ama abstract class inherit edildikten sonra interfaceler implemente edilmeye devam edilebilir. 3. Metotlar di

Yazılım Günlük Makale Takip

http://devnot.com/kategori/devnot-tv/ http://devnot.com/kategori/haberler/

Solid Yazılım Geliştirme Prensipleri nedir, nasıl Öğrenebilirim

Burak Selim Şenyurt  10 MART 2014 SOLID–Adım Adım Tanımak  ( TASARIM PRENSIPLERI(DESIGN PRINCIPLES)) Engin Demiroğ Canlı Yayın - SOLID Yazılım Geliştirme Prensipleri   13 Kas 2018 youtube  video

Visual Studio 2017 Güncelleme Sorunu

Sorun ; Visual Studio Önizlemesinin en son sürümüne güncelleme yaptım ve bir ayarın değiştiğini düşünüyorum. Visual Studio 2017 15.7.0 Önizleme 4'te bir ASP.NET web uygulaması hata ayıklamaya başladığımda, VS yeni bir tarayıcı açar. Daha önce benzer bir sorun yaşadım ve bir ayardı.  Bu sefer bu ayar değil.  Aşağıda görebileceğiniz gibi, Chrome hata ayıklama zaten işaretli değil.  Proje -> Özellikler altında "Tarayıcıyı Başlat" onay kutusunun da farkındayım. Tarayıcımın açıldığından emin değilseniz.  Gerçekten sevdiğim önceki davranış, varsayılan tarayıcımda, yani Chrome'da yeni bir sekme açmaktı. Bu davranışı nasıl geri yüklerim?  VS'nin Chrome'da otomatik olarak yeni bir sekme açmasını ve tarayıcım açık değilse, yeni bir tarayıcı açmasını istiyorum. Cevap; Visual Studio'yu en son sürüme güncelledikten sonra  15.7.0 aynı soruna girdim.  Benim durumumda, projemde hata ayıkladığım her defasında iki yeni örnek açılır  Chrome .  Bu yeterin

Active Directory Nedir - LDAP Nedir - Dizin (Directory) ve LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Kavramlar

Resim
Dizin ve LDAP kavramları ,özellikle kurumsal ortamlarda sıkça karşılaştığımız kavramlardandır.  Peki nedir bunlar ve ne işe yararlar?   Dizin(Directory) : Belirli türden nesnelerden oluşan küme ve bu küme üzerinde sorgulama imkanı sağlayan yapı şeklinde özetlenebilir.Aslında dizin, bir veritabanıdır ve genellikle okuma ve arama gibi amaçlar için düzenlenmiş/optimize edilmiştir.İlk akla gelen örnekler telefon rehberi uygulamaları, bir ağ üzerinde bulunan bilgisayarlar hakkında tutulan kayıtlar vb. olabilir. Hem veritabanında hem de dizin de bilgileri depolama vardır.Ama bu bilgilerin tutulma şeklileri farklıdır. Normal bir veritabanı sisteminde verileri istenilen mantıkta ve yapıda tutmak mümkün iken, dizin mantığında bilgiler bir hiyerarşiye göre tutulur.Bu sebeble arama ve okuma işlemleri aynı işi yapan bir veritabanı uygulamasına gore daha performanslıdır denilebilir. Veritabanında rollback, transaction gibi kompleks işlemler desteklenirken dizin desteklemez. Yine veritabanı ge

Css Hover Kodu [Resmin Ustune Gelince Farklı Resim Gösterme]

Kod: .konur{ width:372px; position:absolute; height:122px; margin-top:26px; margin-left:0px; border:1px solid #efefef; padding:5px; } .konur:hover{ background:url(ustune gelince cıkıcak resim url'si) no-repeat top center; background-position: 5px 5px; width:372px; height:122px; border:1px solid #cccccc; -webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; -moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; } .konu img{ width:3px; border:1px solid #efefef; padding:5px; } .konu img:hover{ border:1px solid #cccccc; -webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; -moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; box-shadow: 0px 0px 5px 1px #cccccc; }

Controlller'ın İşlevi

Gelelim Mvc'nin yaşam döngüsüne... Kullanıcıdan bir isek geldiğinde golabal.asax içerisindeki MapRoute yapısı ile yönlendirilecek controller ve ActionResult'a yönlenir. Action çalıştığında ilgili işlemler gerçekleştirilir.  Eğer gerçekleştirilecek işlemler arasında veritabanı işlemi varsa, Controller Model ile iletişime geçerek istediğini bildirir. Modelden dönen verileri controller işleyerek view üzerinde gösterime hazır hale getirir. Kısaca belirtmek gerekirse Model ve View arasındaki verileri işleyerek iletişim görevi görür...

t-sql bütün field isimlerini almak

t-sql de INFORMATION_SCHEMA sistem view kullanılarak db deki bütün tablo ve field özellikleri okunabilir. INFORMATION_SCHEMA view ile tablo ve field isimleri aşağıdaki şekilde alınabilir. select COLUMN_NAME,* from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where TABLE_NAME = 'YourTableName' and COLUMN_NAME like 'FieldName' order by ORDINAL_POSITION