t-sql bütün field isimlerini almak


t-sql de INFORMATION_SCHEMA sistem view kullanılarak db deki bütün tablo ve field özellikleri okunabilir.
INFORMATION_SCHEMA view ile tablo ve field isimleri aşağıdaki şekilde alınabilir.

select COLUMN_NAME,* from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
where TABLE_NAME = 'YourTableName'
and COLUMN_NAME like 'FieldName'
order by ORDINAL_POSITION

Bu blogdaki popüler yayınlar

Active Directory Nedir - LDAP Nedir - Dizin (Directory) ve LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Kavramlar

Interface , Class ve Abstract Class || inheritance ve implemente

Visual Studio 2017 Güncelleme Sorunu