Mvc İletişim Formundan Mail Gönderme


İletişim Formuna post edildiğinde Mail gönderme işlemi  

[HttpPost]
        public ActionResult iletisimformu(iletisimForm Model)
        {

            string hataMsg = string.Empty;
            string basariMsg = string.Empty;
         try
            {     if (ModelState.IsValid)
                    {
                        var islem = Gonder(Model);
                        if (islem)
                        {
                            ModelState.Clear();
                            basariMsg = "İşlem başarılı";
                        }
                        else
                        {
                            hataMsg = "İşlem sırasında bir hata oluştu...";
                        }
                    }
                    else
                    {
                        hataMsg = "'*' alanları doldurunuz";
                    }
               
            }
            catch (Exception ex)
            {
                hataMsg = ex.Message;
            }

            ViewData["Hata"] = hataMsg;
            ViewData["Basari"] = basariMsg;

            return View();
        }

 public bool Gonder(iletisimFormModel)
        {
   StringBuilder sb = new StringBuilder();

                           sb.Append(string.Format("<strong>Adı Soyadı : </strong> {0}<br/>", Model.AdSoyad));
                            sb.Append(string.Format("<strong>Telefon : </strong> {0}<br/>", Model.Telefon));
                            sb.Append(string.Format("<strong>Eposta : </strong> {0}<br/>", Model.Eposta));
                            sb.Append(string.Format("<strong>Ev Adresi : </strong> {0}<br/>", Model.EvAdresi));
                     
                            sb.Append(string.Format("<strong>Doğum Tarihi : </strong> {0}<br/>", Model.DogumTarih));
                            sb.Append(string.Format("<strong>Cep Telefonu : </strong> {0}<br/>", Model.CepTelefon));
               
                            return Helper.MailGonder(ayar.EvdeBakimHizmetleriEpostaAdresi, sb.ToString(), "Evde Bakım Formu");

}
   public static class Helper
    {
   public static bool MailGonder(string AlanMail, string Yanit, string Konu)
        {
            try
            {

                MailMessage Mesaj = new MailMessage();
                Mesaj.From = new MailAddress("info@durmusyilmaz.com.tr");
                Mesaj.To.Add(AlanMail);
                Mesaj.Subject = Konu;
                Mesaj.Body = Yanit;
                Mesaj.IsBodyHtml = true;
                SmtpClient smtp = new SmtpClient("mail.durmusyilmaz.com.tr", 587);
                System.Net.NetworkCredential SMTPUserInfo = new System.Net.NetworkCredential("info@durmusyilmaz.com.tr", "*******");
                smtp.UseDefaultCredentials = true;
                smtp.EnableSsl = true;
                smtp.Credentials = SMTPUserInfo;
                smtp.Send(Mesaj);
                return true;
            }
            catch { return false; }
        }
}

Bu blogdaki popüler yayınlar

Active Directory Nedir - LDAP Nedir - Dizin (Directory) ve LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Kavramlar

Interface , Class ve Abstract Class || inheritance ve implemente

Visual Studio 2017 Güncelleme Sorunu